Disclaimer

 

Door deze website van Focuzz te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Focuzz heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. Focuzz aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Focuzz behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen.

 

Informatie van derden

Focuzz is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Focuzz is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.

 

Email gebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e-mails bij Focuzz vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. Focuzz kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door Focuzz.

Focuzz vof

Herman Kuijkstraat 46d

4191 AK GELDERMALSEN

Rody Grisel

info@focuzz.nu

06-30458640

Vincent van Leersum

info@focuzz.nu

06-16117122

IBAN NL20 RABO 0178.2508.72

BTW NL854728235B01

KVK 62250183